Teknik

© 2015 Fixarfredrik Tallstigen 11 568 32 SKILLINGARYD

Telefon 0370-799 99 Mobiltelefon 070-623 91 26 Innehar F-skattsedel

Här hittar du information om olika arbeten jag gjort tidigare:

 

• Central mediahub:

Central placering av inkommande TV, telefoni och bredband i en dold garderob.

Ny rör- och kabeldragning till flera rum med utökad kapacitet för TV, video, telefoni och bredband.

Centralt placerad dekoderbox, DVD och video med extern styrning.

• Trådlöst bredband:

Montering av router och trådlös accesspunkt, med installation och igångkörning.

 

• Larm:

Montering av ett trådlöst larm, med detektorer för inbrott och

brand, larmsändare och sirén.

 

• Montering och injustering av ny antenn för det marksända nätet

 

• Krånglande Digital-TV:

Felsökning av krånglande digital-TV, inklusive ny kabeldragning

och installation av ny mjukvara i box.

• Felsökning av trasigt bostadsnät för telefoni:

Felsökning och avhjälpning av fel i ett bostadsnät för telefoni.

 

•Montering av övervakningskamera med koppling till TV.

 

•Lokalt larm och övervakning av pelletsbrännare